MPSC Exam Dates : परीक्षांच्या सुधारित तारखा लवकरच

MPSC Exam Dates : सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीकोनातून मागास वर्गांसाठी आरक्षणाचा विचार केल्याने नव्याने आरक्षणाचे निश्चितीकरण केले जाणार आहे आणि सुधारित परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC Exam Dates) प्रसिद्ध केले आहे. विशेषत: परीक्षा पुढे ढकलण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केलेले आहे. आयोगाने याची सूचना दिली आहे की लवकरच तारखा जाहीर होणार आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून मागास वर्गांसाठी आरक्षण अधिनियमामधील तरतुदी २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू झाल्या आहेत. पण त्यापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या अर्जांची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. अशा प्रकारची सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीकोनातून मागास वर्गांसाठी आरक्षणाची निश्चिती करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मागणीपत्र पाठविण्याबाबत सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना सूचित केले आहे.

आयोगाने महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ करिता २९ डिसेंबर २०२३ रोजी विविध संवर्गांसाठी २७४ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या परीक्षेला २८ एप्रिल २०२४ रोजी घेण्यात येणार होती; परंतु महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीकोनातून मागास वर्गांसाठी आरक्षण अधिनियम, २०२४ अमलात आल्यामुळे या अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेता आयोगाच्या महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ तसेच समाजकल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या परीक्षेत फसलेल्या आहेत.

‘लोकसत्ता’ने मराठा आरक्षणाच्या निश्चितीसाठी परीक्षेच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्याचे विचार केले होते. त्यानंतर आयोगाने याची सूचना दिली आहे की लवकरच तारखा जाहीर करण्यात येईल. सुधारित मागणीपत्र आयोगास प्राप्त होण्यापूर्वी किती कालावधी लागेल ह्याबाबत स्पष्टीकरण नसल्यामुळे सध्या परीक्षेचा सुधारित तारीख जाहीर करता येत नाही.

प्रस्तुत परीक्षेतील सर्व संवर्गांसाठी प्रशासकीय विभागाकडून सुधारित मागणीपत्र प्राप्त होण्यापूर्वी परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी पूर्ण कालावधी देऊन परीक्षेची सुधारित तारीख आयोगामार्फत जाहीर केली जाईल, असे सूचित केले आहे.

MPSC Booklist By Parvanee Patil (पर्वणी पाटील) – MPSC Topper 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimized by Optimole